II LIPNOWSKA SPARTAKIADA SZKOLNA

20 Października 2016

W dniu wczorajszym miała miejsce inauguracja II LIPNOWSKIEJ SPARTAKIADY SZKOLNEJ 2016/2017.

Celem Spartakiady jest :

- zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania 

- dostarczanie radości płynącej ze wspólnej zabawy

- wdrażanie "zdrowej" rywalizacji 

- integracja międzyszkolna

- rozpropagowanie szkoły

Organizatorami Spartakiady są : Urząd Miejski w Lipnie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Lipna Paweł Banasik.

W Spartakiadzie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z Lipna, będą rywalizować raz w miesiącu od października 2016r. do maja 2017 r.

 W dniu 19.10.2016 r. na hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1 odbyło się uroczyste otwarcie Spartakiady.

Pierwszą konkurencją sportową była: mini piłka nożna halowa. Graliśmy systemem każdy z każdym. 

Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła otrzymuje 15 punktów, drugie miejsce 10 punktów i trzeci miejsce 5 punktów.

W kategorii chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 5.

Punktacja :

I - Sp 2  15 pkt

II - Sp 3  10 pkt

III - Sp 5   5 pkt

W kategorii dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 2.

Punktacja :

I - Sp 5 15 pkt

II - Sp 3 10 pkt

III - Sp 2 5 pkt

W ogólnej punktacji wszystkie szkoły uzyskały po 20 punktów.

Więcej zdjęć znajduje się w zakładce II Lipnowska Spartakiada Szkolna.


KOMUNIKAT - LIPNOWSKA AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

17 Października 2016

W dniu dzisiejszym (17.10) została ZAMKNIĘTA lista drużyn LIPNOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ. 

Spotkanie organizacyjne kapitanów drużyn odbędzie się 19.10.2016 r. ( środa ) o godz: 18.00 na Krytej Pływalni w Lipnie.

 

 III LIPNOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

11 Października 2016

Serdecznie zapraszamy na III LIPNOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI który odbędzie się 13.11.2016 r. godz: 10.00 ( niedziela )

Zapisy do 06.11.2016 r.

Udział w biegu jest BEZPŁATNY

Zgłoszenia w biurze MOSiR Lipno lub pod numerem telefonu 663 952 400 

W biegu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn. 

Zwycięzcy miejsc 1 - 3 otrzymają pamiątkowe puchary.

Wszyscy uczestnicy którzy wezmą udział w biegu otrzymają pamiątkowe medale.  

Puchary otrzymają również najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu.

Każdyn uczestnik musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną odpowiedzialność i zapoznał się z regulaminem - karty zgłoszenia są dostępne na Krytej Pływalni w kasie lub będą dostępne w dniu biegu.

 

REGULAMIN '' III LIPNOWSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI '' ORGANIZOWANEGO W DNIU 13.11.2016 r.I. Organizatorzy i współorganizatorzy: 

Urząd Miasta Lipna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.

II. Cel 

1. Promocja Miasta Lipna.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

3. Promocja aktywności wśród mieszkańców regionu.

III. Termin i miejsce

1. Bieg rekreacyjny odbędzie się w dniu 13 listopada 2016 r. ( niedziela )

2. Start biegu o godz. 10.00

3. Punkt startowy ( park miejski ) czynny od 8.30 – 09.50 

IV. Trasa biegu

 • Start – Park Miejski

 • ul. Szkolna

 • ul. Kilińskiego

 • Plac Dekerta

 • Bulwar im. Poli Negri

 • ul. Szkolna

 • ul. 22 – go Stycznia

 • ul. 3 – go Maja

 • Bulwar

 • ul. Cegielna

 • ul. Sztaszica

 • ul. Piłsudskiego

 • Meta - Park Miejski

  V. Uczestnictwo

  1. Udział w biegu jest BEZPŁATNY.

2. W biegu rekreacyjnym na ok 5 km prawo startu mają zawodnicy bez względu na wiek.

 3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną odpowiedzialność i zapoznał się z regulaminem.

5. W biurze zawodów zawodnicy otrzymają numer startowy.

VI. Limit czasu

1. Obowiązuje limit czasowy biegu który wynosi 1 godzinę na pokonanie trasy. Po upływie limitu czasowego osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu ( kontynuacja biegu na własną odpowiedzialność ).

VII. Zgłoszenia

 1. Zapisy :

  - ograniczona ilość uczestników ( 150 osób ) decyduje kolejność zgłoszeń.

- zapisy do 06.11.2016 r. 

- zgłoszenia w biurze MOSiR Lipno.

- Paweł Uzarski tel. 663 952 400VIII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. W biegu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

IX.NAGRODY

1. Zwycięscy miejsc od 1 - 3 otrzymają pamiątkowy puchar.

2. Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.

3. Puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie zasad nagradzania.

X. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny.

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

4. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.

5. Każdy uczestnik musi wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby biegu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywanie w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.

9. Zawodnicy uczestniczą w biegu na swoją odpowiedzialność. Za działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

10. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych i jakiegokolwiek rodzaju używek.

11. Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia przez zawodnika wyznaczonej trasy, zostanie on zdyskwalifikowany.

13. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

14. Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. 

15. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu.

17. Protesty można zgłaszać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.

18. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Biegu po konsultacji z sędzią biegu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować przed rozpoczęciem biegu.

20. Organizator zapewnia ubezpieczenie grupowe.Dyrektor Biegu                                                                                                Sędzia Biegu          

Krzysztof Spisz                                                                                                Paweł Uzarski

 23 PAŹDZIERNIKA BR. ROZPOCZYNAMY ROZGRYWKI LIPNOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ 2016

3 Października 2016

Już 23 października rusza VI edycja Lipnowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej.

 Wszystkie zainteresowane drużyny, które wyrażą chęć wzięcia udziału w lidze proszone są o kontakt z Pawłem Uzarskim (tel. 663 952 400).

Zespoły złożone są z maksymalnie 15 zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia i nie podlegali rejestracji w PZPS w obecnym sezonie 2016/2017 ( III liga i wyżej ).

Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedna drużynę i nie ma możliwości zmiany drużyny po rozpoczęciu rozgrywek.

Termin zgłoszenia: DO 16 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

ILOŚĆ DRUŻYN OGRANICZONA ( decyduje kolejność zgłoszeń ).

Wpisowe: Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi 150 zł od każdej drużyny, przeznaczone jest na pokrycie kosztów organizacyjnych ligi.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIPNOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ 2016

 1. Cel rozgrywek

  Celem rozgrywek jest popularyzacja siatkówki w mieście oraz integracja środowiska sportowego amatorów.

   

 2. Organizator

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.

   

 3. Miejsce

  Hala sportowa przy Zespole Szkół ul. Romualda Traugutta 1.

   

 4. Uczestnicy

  W rozgrywkach uczestniczą zespoły, które w terminie złożyły formularz zgłoszeniowy u organizatora.

  Zespoły złożone z max. 15 zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia i nie podlegali rejestracji w PZPS w sezonie 2016/2017 ( III liga i wyżej ).

  Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę i nie ma możliwości zmiany drużyny.

  Opłata za udział w rozgrywkach wynosi 150 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych ligi ( przelew, gotówka).

   

 5. System rozgrywek

  Rozgrywki będą prowadzone systemie jednej rundy. W turnieju drużyny grają do trzech setów piąty set – tie break . W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy PZPS.

   

 6. Punktacja

  - zwycięstwo 3:0 – 3 pkt.

  - zwycięstwo 3:1 – 3 pkt.

  - zwycięstwo 3:2 – 2 pkt.

  - porażka 0:3 – 0 pkt.

  - porażka 1:3 – 0 pkt.

  - porażka 2:3 – 1 pkt.

  O kolejności miejsc w tabeli końcowej decyduje :

  - większa ilość zdobytych punktów

  - korzystniejszy stosunek setów

  - większa ilość wygranych setów

  - bezpośredni pojedynek

  7. Sankcje karne

  W rozgrywkach obowiązują sankcje karne w postaci :

  - upomnienie – żółta kartka

  - ostrzeżenie – czerwona kartka – strata 1 punktu

  - wykluczenie – dwie żółte kartki – ukarany opuszcza pole gry i ławkę do końca seta

  - dyskwalifikacja – dwie kartki oddzielnie – ukarany opuszcza pole gry i ławkę do końca meczu. Ocena rodzaju przewinienia zależna jest od decyzji sędziego głównego i technicznego ( organizatora ).

  8. Nagrody

  - puchary dla pierwszych trzech zespołów, dyplomy za wszystkich drużyn.

  9. Postanowienia końcowe

  Ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków mających związek w rozgrywkach drużyny dokonują we własnym zakresie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i harmonogramie rozgrywek.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i innych miejscach na terenie hali.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

      

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ZA NAMI

3 Października 2016

W dniu 30.09 br. na boisku wielofunkcyjnym " Orlik " odbył się " TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA MOSiR LIPNO ".

 W turnieju wzięło udział 6 drużyn podzielonych na dwie grupy.

Graliśmy systemem każdy z każdym.

W pierwszym półfinale spotkały się drużyny GMINY LIPNO i ZAJAWKI wynik spotkania 1 - 0.

W drugim półfinale zagrali TERAZLIPNO i KIKOLANKA wynik spotkania 1 - 1 ( 4 - 5 ).

W meczu o 3 miejsce TERAZLIPNO pokonało 3 - 2 ZAJAWKE.

W wielkim finale spotkały się drużyny GMINY LIPNO i KIKOLANKI wynik spotkania 1 - 1 w karnych lepsi okazali się zawodnicy z GMINY LIPNO wygrywając 2 - 0.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dariusz Jesionowski z drużyny GMINY LIPNO.

Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.

Turniej sędziował Krzysztof Budziński.

Więcej zdjęć znajduje się w zakładce Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR Lipno.


 

 


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA MOSiR LIPNO

22 Września 2016

W dniu 30.09 br. ( piątek ) o godz. 16.30 odbędzie się TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA MOSiR LIPNO.

Turniej odbędzie się boisku wielofunkcyjnym Orlik ul. Szkolna 2.

 Zapisy do 29.09 br.

Ilość drużyn ograniczona ( decyduje kolejność zgłoszeń ) 

Zapisy i informacje pod numerem telefonu 663 952 400

Młodzież z rocznika 2000 może grać po pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów prawnych, zgody dostępne są na orliku lub biurze MOSiR Lipno.

Udział w turnieju jest BEZPŁATNY

REGULAMIN – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA MOSIR LIPNO

I . Cel :

- popularyzacja piłki nożnej na terenie Miasta Lipna i okolicznych miejscowości ;

- propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

II. Organizator :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.

III. Termin i miejsce :

Rozpoczęcie 30.09.2016 r. godz. 16.30, boisko wielofunkcyjne „ Orlik „ ul. Szkolna 2 w Lipnie ;

IV. Uczestnictwo :

- w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy pow. 18 lat.

Młodzież z rocznika 2000 może grać po pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów prawnych ;

- w trakcie trwania turnieju drużyny nie mogą dokonywać transferów z innych drużyn grających w turnieju;

- liczba drużyn jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

V. Zasady rozgrywek :

- system rozgrywek : uzależniony od ilości drużyn ;

- czas gry : uzależniony od ilości drużyn ;

- liczba zawodników podczas gry: 6 ( 5+1 )

- rzut karny z odległości 9 metrów ;

- aut wybijany nogą z linii ;

  - zakaz gry wślizgiem – rzut wolny bezpośredni ;

  - odległość od piłki przy rzutach wolnych wynosi 5 metrów ;

- gra może być rozpoczęta oraz kontynuowana tylko w sytuacji gdy drużyna liczy min. 4 zawodników ;

- gdy zespół liczy mniej niż 4 zawodników, drużynie przeciwnej przyznany jest walkower 3:0 ;

- zmiany hokejowe w strefie zmian ( zawodnik może wejść na boisko dopiero w momencie gdy inny zawodnik je opuści ) ;

- jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 10 minut po terminie ustalonym przez Organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów i przyznaje walkower dla drużyny przeciwnej ( 3 pkt i wynik 3:0 ) ;

- punktacja : 3 pkt za mecz wygrany, 1 pkt – za remisowy, 0 pkt – za przegrany ;

- w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez drużyny o kolejności w tabeli decyduje ( uzależnione od ilości i system rozgrywania turnieju ):

a) wynik bezpośredniego spotkania ;

b) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach ;

c) większa ilość strzelonych bramek ;

d) mniejsza ilość straconych bramek ;

e) rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami ;

- pozostałe zasady zgodnie z przepisami gry Polskiego Związku Piłki Nożnej.

VI. Kary :

- żółta kartka - 3 minuty kary czasowej, ( po straconej bramce drużyny wykluczonego zawodnika może zawodnik wejść na boisko ) - w przypadku kiedy bramkarz dostaje żółtą kartkę z boiska schodzi zawodnik z pola i nadal obowiązuje kara 3 minut ;

- czerwona kartka – 5 minuty kary czasowej – zawodnik pauzuje 1 mecz ;

- za wyjątkowo niesportowe zachowanie, drastyczne naruszenie regulamin turnieju lub regulaminu „Orlika” Organizator ma prawo do wykluczenia zawodnika i drużyny z turnieju ;

VII. Nagrody :

- puchary dla trzech pierwszych drużyn, dyplomy dla wszystkich drużyn ;

VIII. Postanowienia końcowe :

- zawodnicy biorący udział w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie ;

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje i koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w turnieju ;

- wszystkich zawodników obowiązuje sportowe obuwie ( zakaz gry obuwiem tzw. wkrętami );

- zawodników jak i kibiców obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów ;

- interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 


II LIPNOWSKI BIEG ULICZNY

19 Września 2016

 " II LIPNOWSKI BIEG ULICZNY " za nami.

Po całkowitym podliczeniu okazało się, że w imprezie wzięło udział 120 uczestników ( 183 zapisało się )


Szczegółowe wyniki na stronie www.bieglipno16.chiptiming.pl


Klasyfikacja Open mężczyzn 

I miejsce  Mariusz Pawłowski - Marzęcice 20:15.55

II miejsce Paweł Moskal - Kurzętnik 20:26.11

III miejsce Kamil Podolski - Torzewo 21:06.93


Mężczyźni kat.wiekowe ( 1991 i młodsi )

I miejsce Paweł Moskal - Kurzętnik 20:26.11

II miejsce Kamil Podolski - Torzewo 21:06.93

III miejsce Daniel Jaworski - Bobrowniki 22:35.84


Mężczyźni kat.wiekowe ( 1990 - 1976 )

I miejsce Mariusz Pawłowski - Marzęcice 20:15.55

II miejsce Piotr Wisniewski - Dobrzyń nad Wisłą 21:34.50

III miejsce Paweł Śliwiński - Lipno 22:40.80


Mężczyźni kat. wiekowe ( 1975 - 1961 )

I miejsce Adam Olszewski - Nowy Kobrzyniec 24:09.10

II miejsce Jarosław Ziemiańczyk - Pólko 25:31.12

III miejsce Edmund Steckiewicz - Rypin 25:57.14


Mężczyźni kat. wiekowe ( 1960 i starsi )

I miejsce Grzegorz Brunowicz - Lipno 29:04.53

 II miejsce Wojciech Lewandowski - Lipno 30:44.60

III miejsce Piotr Bajorek - Brodnica 35:50.98


Klasyfikacja Open kobiety

I miejsce Anna Blachowska - Karnkowo 24:26.98

II miejsce Anna Żuchowska - Płonne 25:39.71

III miejsce - Wioletta Makowska - Lipno 26:13.35


Kobiety kat. wiekowe ( 1991 i młodsze )

I miejsce Anna Blachowska - Karnkowo 24:26.98

II miejsce Anna Żuchowska - Płonne 25:39.71

III miejsce Joanna Żuchowska - Płonne 27:52.09


Kobiety kat. wiekowe ( 1990 - 1975 )

I miejsce Wioletta Makowska - Lipno 26:13.35

II miejsce Katarzyna Kuchnicka - Rypin 27:33.42

III miejsce Ewelina Złakowska - Wielgie 28:53.19


Kobiety kat. wiekowe ( 1975 - 1961 )

I miejsce Katarzyna Pałaszynska - Lipno 30:53.82

II miejsce Monika Kaczmarek - Włocławek 32:34.91

III miejsce Renata Kwiatkowska - Lipno 34:44.94

Najmłodszymi uczestnikami byli Zuzia Szychulska i Tobiasz Adamski a najstarszym uczestnikiem został Wojciech Lewandowski.

Najlepszym uczestnikiem z Lipna został Paweł śliwiński a najlepszą uczestniczką została Wioletta Makowska.

Najlepszy ratownik WOPR został Paweł Śliwiński a najlepszą ratowniczką został Wioletta Makowska.

Zwycięzcami byli wszyscy... niektórzy pokonali swoje słabości i im należy się wielki szacunek.

Dziękujemy raz jeszcze za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejne biegi organizowane przez MOSiR Lipno.

Podczas trwania imprezy prowadziliśmy akcję z fundacją na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach RECAL dostarczyła dla uczestników biegu napoje izotoniczne TAFISA 2015.  Przez cały czas trwania imprez będzie prowadzona zbiórka pustych puszek po napojach, które trafią do recyklingu. 

„Sport dla wszystkich - recykling dla każdego” to hasło towarzyszące imprezom sportowym organizowanym w roku 2015, które Fundacja wspiera przekazując nieodpłatnie specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane przez Ball Packaging Europe puszki aluminiowe z napojem izotonicznym.


Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe podczas II LIPNOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO.

Szczególne podziękowania dla sponsorów :

- Firmy AKRYL

- Sklep MOHITO

- Pracownia reklamy Virgo

- Firmy Wiksbud

 - Piotr Ostrowski

- Radosław Cymerman

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

- Firma Damax

- Sklep Trytonik

- Komornik Sadowy Robert Damski

- Radni Razem dla Lipna

- Bank Spółdzielczy SGB

- FUNDACJA RECAL 

Szczególne podziękowania kierujemy do Powiatowej Komendy Policji w Lipnie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie za zabezpieczenie trasy podczas II LIPNOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO. 

Patronami medialnymi byli : Tygodnik Lipnowski i Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI.

Więcej zdjęć znajduje się w zakładce - II Lipnowski Bieg Uliczny.


 

 

 

 


MECZ II LIGI KOBIET

14 Września 2016

Zapraszamy 17 września na godz: 11.00 na stadion miejski w Lipnie, gdzie odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy  MUSTANG WIELGIE - OSTROVIA 1909 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

 

 

 

 


II LIPNOWSKI BIEG ULICZNY - ZAPISY i TRASA

12 Września 2016

W związku z dużym zainteresowaniem II LIPNOWSKIM BIEGIEM ULICZNYM, wydłużamy termin zapisów do 14.09 br do godz: 23:59 

Zapisy oraz więcej informacji na stronie www.bieglipno16.chiptiming.pl

 

 

 


AKTUALNE GRAFIK NA SALI FITNESS

8 Września 2016

Aktualny harmonogram na sali fitness.

 

 

 

 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] »

Nasze Obiekty

Plywalnia Stadion Orlik Plywalnia Stadion Orlik

Nasi partnerzy

UM LipnoLZSMienWopr PUKTerazlipnopspProActiv