Wersja Kontrastowa

Wydarzenia

II LIPNOWSKA SPARTAKIADA SZKOLNA - KOSZYKÓWKA

W Spartakiadzie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z Lipna, będą rywalizować raz w miesiącu od października 2016 r. do maja 2017r.

Celem Spartakiady jest :

- zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania

- dostarczanie radości płynącej ze wspólnej zabawy

- wdrażanie "zdrowej" rywalizacji

- integracja międzyszkolna

- rozpropagowanie szkoły

Organizatorami Spartakiady są : Urząd Miejski w Lipnie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Lipna p. Paweł Banasik.

W dniu 28.02 br. odbyła się piąta konkurencja sportowa: koszykówka dziewcząt i chłopców w której wzięły udział reprezentacje Lipnowskich Szkół.

Punktacja dziewcząt :

I - SP 2  15 punktów

II - SP 3  10 punktów

III - SP 5  5 punktów

Punktacja chłopców :

I - SP 2  15 punktów

II - SP 3  10 punktów

III - SP 5  5 punktów

Ogólna punktacja po pięciu konkurencjach :

I - SP 3  88 punktów

II - SP 2  86 punktów

III - SP 5 75 punktów

Inne Wydarzenia