Wersja Kontrastowa

Wydarzenia

FERIE ZIMOWE 2018

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

I Tydzień Ferii


Od 12.02 do 16.02 br.
Od godz. 10:00 do 13:00
- Zimowe Pływanie (  dzieci podzielone na grupy: nie umiejących pływać i umiejących pływać ) Kryta Pływalnia
- Gry i zabawy rekreacyjno- sportowe  na Sali Fitness.


II Tydzień Ferii


Od 19.02 do 22.02 br.
Od godz. 10:00 do 13:00
- Zimowe Pływanie (  dzieci podzielone na grupy: nie umiejących pływać i umiejących pływać ) Kryta Pływalnia
- Gry i zabawy rekreacyjno- sportowe  na Sali Fitness.

W trakcie zajęć zapewniamy poczęstunek dla wszystkich uczestników zajęć.
W dniu 23.02 br. od godz. 10:00 do 12:00 na Zakończenie Ferii Zimowych 2018 odbędzie się Ognisko dla dzieci uczestniczących w zajęciach- Stadion Miejski.


Zimowe Pływanie
Zajęcia będą prowadzone przez Ratowników WOPR i pracowników MOSiR-u, posiadających uprawnienia Ratowników WOPR, dla dzieci nieumiejących pływać ( na niecce płytkiej- basenu rekreacyjnego ) oraz umiejących pływać w stopniu podstawowym ( na niecce głębokiej- basenu sportowego ). 
Przyjmujemy dzieci w wieku od lat 6 do 14.

Weryfikacja wieku będzie odbywać się na podstawie legitymacji szkolnej. Dzieci młodsze i starsze będą zapisywane tylko jeśli będą wolne miejsca.


Zajęcia i wstęp na pływalnię jest BEZPŁATNY !


Zwracamy uwagę, że przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzice lub opiekunowie prawni muszą podpisać deklarację zgody na udział dziecka w zajęciach. Deklaracje dostępne są w kasie Krytej Pływalni.
Ilość miejsc OGRANICZONA !


 Zgłoszenia przyjmujemy :
Osobiście w Kasie lub Biurze Krytej Pływalni- Lipno, Plac 11-go Listopada 13 a
Telefonicznie : Instruktor Sportu-  Paweł Uzarski tel. 663 952 400  
 

Inne Wydarzenia