Wersja Kontrastowa

Wydarzenia

VII LIPNOWSKA SPARTAKIADA SZKOLNA - TEST WIEDZY O SPORCIE

Uczniowie biorący udział w teście wiedzy o sporcie podczas VII Lipnowskiej spartakiady Szkolnej 13.12.2023 

W dniu 13 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Lipnie  odbyła się kolejna konkurencja sportowa- Test wiedzy o sporcie VII Lipnowskiej Spartakiady Szkolnej.

Reprezentacje Szkół Podstawowych wystąpiły w 3- osobowych składach. Do rozwiązania było sto pytań.

W Spartakiadzie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z Lipna, które będą rywalizować raz w miesiącu od października 2022 r. do maja 2023 r. w różnych konkurencjach sportowych. Patronat nad Spartakiadą jak w latach poprzednich objął Burmistrz Miasta Lipna Paweł Banasik.

Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła otrzymuje 15 pkt, drugie miejsce 10 pkt i trzecie miejsce 5 pkt.

Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowali: Dominik Pyra, Igor Pietrzykowski i Jakub Błochowicz

Szkołę Podstawową nr 3 reprezentowali: Stanisław Łęgosz i Wojciech Grzywiński

Szkołę Podstawową nr 5 reprezentowali: Szymon Buchalski, Maciej Rakowski i Miłosz Gładysz

Wyniki:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3    86 (poprawnych odpowiedzi) - 15 pkt do ogólnej punktacji 

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5   82  (poprawnych odpowiedzi) - 10 pkt do ogólnej punktacji 

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2   72 (poprawnych odpowiedzi) - 5 pkt do ogólnej punktacji

Ogólna punktacja po III konkurencjach sportowych:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3    50 punktów

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5   45 punktów 

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2   25 punktów

W styczniu następną konkurencją sportową będą gry i zabawy sprawnościowe dla klas 4.

Inne Wydarzenia