Wersja Kontrastowa

Aktualności

WOŚP 2019 - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Jak w latach poprzednich Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie weźmie udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W dniu 11.01.2019 r. ( piątek ) od godz: 16:00 odbędzie się turniej piłki nożnej halowej.

Organizatorem turnieju jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie. 

Turniej odbędzie się w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im.R. Traugutta w Lipnie. 

Wpisowe 100 zł od drużyny. 

Zapisy pod numerem telefonu : 665 595 600

Liczba drużyn ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

 Regulamin turnieju halowego piłki nożnej w ramach 27 Finału WOŚP w dniu 11.01.2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Turniej Organizowany jest z okazji " Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2019 "

2. Organizatorem turnieju jest sztab WOŚP Lipno

3. Współorganizatorem jest MOSiR Lipno 

4. Turniej odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie w dniu 11.01.2019 r. ( piątek ) o godz: 16:00

5. Liczba drużyn ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

II. INFORMACJE TECHNICZNE

1. Turniej odbywać się będzie w hali sportowej Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta  w Lipnie.

 Czas gry : uzależniony od ilości drużyn.

2. Zespoły występują w pięcioosobowych składach ( bramkarz + czterech zawodników w polu )

a. Gra może być rozpoczęta oraz kontynuowana tylko w sytuacji gry drużyna liczy min.3 zawodników.

b. Gdy zespół liczy mniej niż 3 zawodników, drużynie przeciwnej przyznany jest walkower 3:0.

3. Zawodnicy zobowiązani są występować w obuwiu halowym.

4. Zawodnicy mogą wystąpić tylko w jednej drużynie, zawodnik który wystąpi w więcej, niż jednej drużynie mecz będzie uznany za walkower.

5. W turnieju mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni pow. 18 lat. Młodzież która ukończyła 16 lat może grać po pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów prawnych.

III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. Drużyna, która wygra walkowerem otrzymuje 3 pkt i bilans 3:0.

2. Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy w wyniku losowania gr. A i B . W grupach drużyny rozegrają mecze systemem każdy z każdym. O kolejności drużyn w grupach zadecyduje:

- liczba zdobytych punktów

- bezpośredni wynik meczu

- bilans bramek ( ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych )

- w przypadku remisowej sytuacji w tabeli zadecydują rzuty karne

3. System rozgrywek zostanie ustalony po upływie terminu zgłoszeń i uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn.

IV. PRZEPISY GRY

1. W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN oraz wybrane przepisy gry na hali. O szczegółowych przepisach gry Organizator i sędzia poinformują przed rozpoczęciem turnieju.

2. Za nie sportowe zachowanie oraz używanie wulgarnych słów będą stosowane kary przewidziane w przepisach PZPN oraz wykluczenie z turnieju włącznie.

Kary : żółta kartka 2 min, czerwona kartka 5 min.

3. Zakaz gry wślizgiem

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających z tego wypadków i urazów. Organizator nie ubezpiecza zawodników.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

3. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub zawodnika karę:

- walkower dla drużyny przeciwnej

- wykluczenia zawodnika i drużyny z turnieju

4. Wpisowe w wysokości 100 zł od drużyny zostaną wrzucone przez kapitana drużyny do puszki wolontariuszowi WOŚP w obecności organizatora przed rozpoczęciem turnieju.

5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu kapitanów drużyn.

7. W sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.

8. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Hali sportowej Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

9. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju i przestrzegać jego treści.

 

 

 

Inne Aktualnośći