Wyniki badań wody

Wyniki badań wody

Informacja :

Pracownicy MOSiR Lipno kontrolują jakość wody co 4 godziny w czasie użytkowania basenu przez korzystających. Wyniki są dostępne na tablicy informacyjnej wywieszonej w holu głównym pływalni.

Woda spełnia wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Pliki do pobrania

Wyniki badań wody z dnia 22.01.2018 r.

Pobierz

Wyniki badań wody 05.02.2018r.

Pobierz

Wyniki badań wody 19.02.2018 r.

Pobierz

Zbiorcza Ocena Roczna 29.12.2017 r.

Pobierz

Wyniki badań wody 19.03.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 04.04.2018 r.

Pobierz

Wyniki badań wody 16.04.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 07.05.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 21.05.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 04.06.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 27.08.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 18.09.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 01.10.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 01.10.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 15.10.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 31.10.2018

Pobierz

Wyniki badań wody 19.11.2018

Pobierz

Zbiorcza ocena roczna cz.1 2018

Pobierz

Zbiorcza ocena roczna cz.2 2018

Pobierz

Zbiorcza ocena roczna cz. 3 2018

Pobierz

Zbiorcza ocena roczna cz. 4 2018

Pobierz

Wyniki badań wody 03.12.2018 cz.1

Pobierz

Wyniki badań wody 03.12.2018 cz.2

Pobierz

Wyniki badań wody 17.12.2018

Pobierz

Wyniki badań wody cz.1 02.01.2019

Pobierz

Wyniki badań wody cz.2 02.01.2019

Pobierz

Wyniki badań wody cz.3 02.01.2019

Pobierz

Wyniki badań wody 21.01.2019

Pobierz

Wyniki badań wody cz.1 04.02.2019

Pobierz

Wyniki badań wody cz.2 04.02.2019

Pobierz

Wynik badań wody 18.02.2019

Pobierz

Wyniki badań wody 04.03.2019

Pobierz

Wyniki badań wody 18.03.2019

Pobierz

Wyniki badań wody 01.04.2019

Pobierz

Wyniki badań wody 06.05.2019

Pobierz

Wyniki badań wody 3.06.2019

Pobierz

Wyniki badań wody 17.06.2019

Pobierz

Zbiorcza ocena roczna cz.1 2019

Pobierz

Zbiorcza ocena roczna cz.2 2019

Pobierz

Zbiorcza ocena roczna cz. 3 2019

Pobierz

Zbiorcza ocena roczna cz.4 2019

Pobierz

Wyniki badań wody 23.08.2019 r. cz. 1

Pobierz

Wyniki badań wody 23.08.2019 r. cz. 2

Pobierz

Wyniki badań wody 02.09.2019 r. cz. 1

Pobierz

Wyniki badań wody 02.09.2019 r. cz. 2

Pobierz

Wyniki badań wody 02.09.2019 r. cz. 3

Pobierz