Wyniki badań wody

Wyniki badań wody

Informacja :

Pracownicy MOSiR Lipno kontrolują jakość wody co 4 godziny w czasie użytkowania basenu przez korzystających. Wyniki są dostępne na tablicy informacyjnej wywieszonej w holu głównym pływalni.

Woda spełnia wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Pliki do pobrania

Wyniki badań wody z dnia 22.01.2018 r.

Pobierz

Wyniki badań wody 05.02.2018r.

Pobierz

Wyniki badań wody 19.02.2018 r.

Pobierz

Zbiorcza Ocena Roczna 29.12.2017 r.

Pobierz