III LIPNOWSKA SPARTAKIADA SZKOLNA 2017/2018

III LIPNOWSKA SPARTAKIADA SZKOLNA 2017/2018

I.

W dniu 10.10.2017 r. odbyło się rozpoczęcie III LIPNOWSKIEJ SPARTAKIADY SZKOLNEJ 2017/2018, pierwszą konkurencją sportową była mini piłka nożna halowa. Turniej rozgrywany był na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie.

Spartakiadę otworzyli pani Jolanta Zielińska- zastępca Burmistrza Miasta Lipna oraz pan Krzysztof Spisz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

Patronat nad Spartakiadą objął Burmistrz Miasta Lipna pan Paweł Banasik.

W Spartakiadzie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z Lipna, które będą rywalizować raz w miesiącu od października 2017 r. do maja 2018 r. w różnych konkurencjach sportowych.

Wcześniejsze dwie edycje Lipnowskiej Spartakiady Szkolnej wygrała Szkoła Podstawowa nr 3.

Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła otrzymuje 15 pkt ,drugie miejsce 10 pkt i trzecie miejsce 5 pkt.

Wyniki- mini piłka nożna

Chłopcy

SP 2- SP 3   3:0

SP 5- SP 2   2:2

SP 3- SP 5   2:0

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2  15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 10 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 5 pkt

Dziewczynki

SP 2- SP 3  1:1

SP 5- SP 2  2:0

SP 3- SP 5 0:2

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5   15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 2  10 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3  10 pkt

Ogólna punktacja :

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2  25 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5  20 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3  20 pkt

 

II.

W dniu 24 Listopada 2017 r. na Krytej Pływalni w Lipnie odbyła się druga konkurencja sportowa- pływanie. 

W Spartakiadzie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z Lipna, które będą rywalizować raz w miesiącu od października 2017 r. do maja 2018 r. w różnych konkurencjach sportowych. 

Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła otrzymuje 15 pkt, drugie miejsce 10 pkt i trzecie miejsce 5 pkt. 

Wyniki :

Dziewczynki- pływanie

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5   15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3   10 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2   5 pkt 

Chłopcy- pływanie

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5   15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3   10 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2   5 pkt 

 

Ogólna punktacja po II konkurencjach :

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5  50 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3  40 pkt 

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2  35 pkt

 

III.

W dniu 18 grudnia br. odbyła się III konkurencja sportowa- gry i zabawy sprawnościowe dla Szkół Podstawowych klasy 1-3 

W Spartakiadzie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z Lipna, które będą rywalizować raz w miesiącu od października 2017 r. do maja 2018 r. w różnych konkurencjach sportowych.

Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła otrzymuje 15 pkt, drugie miejsce 10 pkt i trzecie miejsce 5 pkt.

Wyniki : 

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5  15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3  10 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2  5 pkt

 

Ogólna punktacja po III konkurencjach sportowych : 

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5  65 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3  50 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2  35 pkt

 

IV.

W dniu 25.01 br. odbyła się IV konkurencja sportowa- tenis stołowy w której wzięły udział reprezentacje Lipnowskich Szkół.

Składy reprezentacji :

SP 2- Cieślak Aleksander, Pawłowski Filip

SP 3- Dąbrowska Weronika, Dąbrowski Dawid

SP 5- Błaszkiewicz Oskar, Wilkanowski Krystian

Graliśmy systemem każdy z każdym. Po zliczeniu wszystkich punktów pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 zdobywając 15 punktów, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 zdobywając 10 punktów i trzecie miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 5 która otrzymała 5 punktów. 

Ogólna punktacja po IV konkurencjach :

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5-  70 punktów

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3-  60 punktów

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2-  50 punktów

V.

W dniu 05.02 br. odbyła się V konkurencja sportowa- mini koszykówka w której wzięły udział reprezentacje Lipnowskich Szkół Podstawowych. 

Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła otrzymuje 15 pkt, drugie miejsce 10 pkt i trzecie miejsce 5 pkt.

Graliśmy systemem każdy z każdym. 

Wyniki :

Dziewczynki- mini koszykówka

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2   15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3   10 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 5   5 pkt 

Chłopcy- mini koszykówka

I miejsce Szkoła Podstawowa nr  2  15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3   10 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 5   5 pkt 

Po V konkurencjach sportowych wszystkie Szkoły Podstawowe zdobyły po 80 punktów.

 

VI.

W dniu 12 marca br. odbyła się VI konkurencja sportowa- gry i zabawy sprawnościowe w której wzięły udział reprezentacje klas 1-3 wszystkich Lipnowskich Szkół Podstawowych.

Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła otrzymuje 15 pkt, drugie miejsce 10 pkt i trzecie 5 pkt.

Wyniki :

I miejsce    Szkoła Podstawowa nr 5   15 pkt

II miejsce   Szkoła Podstawowa nr 2   10 pkt

III miejsce  Szkoła Podstawowa nr 3   5 pkt

Ogólna punktacja po VI konkurencjach sportowych :

I miejsce   Szkoła Podstawowa nr 5  95 pkt

II miejsce  Szkoła Podstawowa nr 2  90 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 3  85 pkt